ข่าวประชาสัมพันธ์

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-1

ประกาศราชื่อบุคคลมีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตามที่โรงพยาบาลกุดบาก ได้ดำเนินรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ บัดนี้ระยะเวลาการรับสมัคร ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดังต่อไปนี้

111111111

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

โรงพยาบาลกุดบาก โดยคณะกรรมการดำเนินการฯ ได้ทำการสอบคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ผลปรากฏดังนี้