ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ตามที่โรงพยาบาลกุดบาก ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จังประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ดังนี้

111111111

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

โรงพยาบาลกุดบาก โดยคณะกรรมการดำเนินการฯ ได้ทำการสอบคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ผลปรากฏดังนี้