ข่าวประชาสัมพันธ์

11111111

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลกุดบาก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จังประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-1-1-420x140

ประกาศรายผลสอบ

ตามที่โรงพยาบาลกุดบาก ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลกุดบาก ณ บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกไปแล้ว ผลปรากฏดังนี้